top of page

Over LILA

Bij Lila staan we altijd klaar om de zorg en ondersteuning te bieden die uw kind nodig heeft. Onze missie is om kinderen een veilige, stimulerende en liefdevolle omgeving te bieden waar ze kunnen groeien en bloeien. Wij geloven in het ontwikkelen van de unieke talenten en persoonlijkheden van elk kind door hen te ondersteunen bij het ontdekken van de wereld om hen heen en het uitdagen van hen om nieuwe dingen te leren.

Onze kinderopvang is gehuisvest in een prachtig pand met ruime, lichte en aangename kamers die zijn ontworpen om de natuurlijke nieuwsgierigheid en onderzoekende aard van kinderen aan te moedigen. Onze verzorgers zijn hooggekwalificeerd en ervaren, en werken nauw samen met ouders en verzorgers om ervoor te zorgen dat elk kind de liefde, aandacht en begeleiding krijgt die het verdient.

 

 

 

Pedagogische Doelstellingen

Wij bieden de kinderen de mogelijkheid en ruimte om in eigen tempo en ieder op zijn eigen manier te ontwikkelen. Voor kinderen is het kinderdagverblijf een plaats om elkaar te ontmoeten, leren kennen, met elkaar spelen, eten en slapen. Daarnaast gaan ze leren rekening te houden en ervaring op te doen die anders zijn van het thuissituatie. De ruimte in het kinderdagverblijf is speciaal voor kinderen ingericht en biedt vaak meer of andere mogelijkheden tot spelen dan de thuissituatie.
 

In het kinderdagverblijf wordt gericht aandacht besteedt aan de individuele ontwikkeling van ieder kind: taal, creatief spel, het oefenen van vaardigheden, zelfstandigheid, het tonen van respect voor elkaar, het ontdekken van de eigen mogelijkheden en het omgaan met regels en grenzen.
 

Ouders moeten kunnen vertrouwen dat hun kinderen tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid worden. De ruimte waarin de kinderen verblijven moet aantrekkelijk, veilig en schoon zijn. Tevens mogen zij verwachten dat er zorgvuldig met hun kinderen wordt omgegaan; dat zij met vragen, opmerkingen, wensen en klachten terecht kunnen en dat zij voldoende geïnformeerd worden.

Een kind moet zich kunnen ontplooien in een kinderdagverblijf.

Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid hebben we uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor alle pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in het kinderdagverblijf.

Pedagogische Uitgangspunten

• Ieder kind heeft recht op respect. Dat wil zeggen dat het serieus wordt genomen en dat het kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.

• Elk kind is een uniek en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.

• Ieder kind heeft de behoefte en het recht om zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens.

• Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt en weet dat de leidster beschikbaar is wanneer het kind haar/hem nodig heeft. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot het verlangen en zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.

• Ieder kind heeft de behoefte en het recht op aandacht van een volwassene die in de behoeftes van het kind voorziet. Het kind heeft behoefte aan voeding, slaap, genegenheid en verzorging.

• Ieder kind heeft individuele aandacht en zorg nodig, waarbij het belang van de groep als geheel niet uit het oog verloren wordt. Het individu mag niet lijden onder de groep en de groep mag niet lijden onder het individu.

• iemand die het begrijpt en de kans krijgen het weer opnieuw te proberen.

• Elk kind heeft behoefte aan duidelijkheid en structuur.

Visie

Bij kinderdagverblijf LILA staat het kind centraal. Wij geloven in een omgeving waarin kinderen zich veilig en geborgen voelen en waarin zij gestimuleerd worden om te groeien en te ontwikkelen op hun eigen tempo en op hun eigen unieke manier. Wij willen kinderen laten ervaren dat zij gezien en gehoord worden, dat zij de ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken en dat zij zich vrij voelen om te spelen en te leren. Wij streven ernaar om een tweede thuis te creëren voor onze kinderen, waar zij met plezier naartoe komen en waar zij zich elke dag weer kunnen verwonderen over de wereld om hen heen. Onze visie is dat kinderdagverblijf LILA een plek is waar kinderen zichzelf kunnen zijn, waar zij zich ontwikkelen tot zelfstandige en sociale individuen en waar zij met warmte en liefde omringd worden.

bottom of page